Elektronická evidence tržeb EET01.11.2016

Zákon o EET vyšel 13.4.2016 ve Sbírce zákonů jako „zákon o evidenci tržeb č. 112/2016 .“ Účinnost zákona, tedy den, kdy mají první firmy povinnost elektronicky odesílat přehled o svých tržbách je od 1.12. 2016.

Finanční správa bude díky novému systému on-line sledovat tržby podnikatelů.

Informace o každé jednotlivé platbě se budou odesílat do centrálního úložiště přes internet. Povinnost EET se vztahuje na fyzické a právnické osoby přijímající platby v hotovosti. Nazáleží, zda-li je subjekt plátcem DPN či nikoliv. Hotovostí je myšlena platba jiným způsobem než bankovním převodem tzn. hotovost, platební karty, stravenky, šeky, elektronická peněženka.

Zavádění EET bude postupné :

* od 1.12.2016 ubytovací a stravovací služby, kromě stánkového prodej občerstvení, který neposkytuje hostům zázemí (židle, stoly, toalety atd.) a také prodej, kde je stravování poskytováno jako prodej „s sebou“.

* od 1.3.2017 pro velkoobchod a maloobchod,

* od 1.3.2018 ostatní činnosti ( např. svobodná povolání, doprava, zemědělství … ) kromě těch v poslední fázi, stánkový prodej občerstvení, který neposkytuje hostům zázemí (židle, stoly, toalety atd.) a také prodej, kde je stravování poskytováno jako prodej „s sebou“.

* od 1.6.2018 vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Restauracím se v souvislosti s EET sníží sazba DPH z 21 % na 15 %. Výjimku tvoří daň na alkohol a tabákové výrobky, kde zůstane sazba 21%.
Pro všechny poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kterým v daném roce vznikne povinnost evidovat tržby se počítá i s jednorázovou slevou na dani ve výši 5000 Kč.


Autor:


Zpět na předchozí stránku