Změna portu vzdálené plochy

Autor: MP

Řešení:

Manuální oprava

Při změně portu, na kterém naslouchá funkce Vzdálená plocha, což je standardně 3389, použijte následující postup.
Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber

V nabídce Úpravy klikněte na položku Změnit a poté klikněte na položku Desetinné číslo.
Zadejte nové číslo portu a pak klikněte na tlačítko OK.
Ukončete Editor registru.
Restartujte počítač.
Poznámka: Jestliže se k tomuto počítači pokusíte připojit pomocí připojení ke vzdálené ploše, je nutné zadat nový port. Je možné, že před připojením tohoto počítače pomocí připojení ke vzdálené ploše bude nutné nastavit bránu firewall tak, aby povolila nové číslo portu.

Na straně klienta je třeba změnit postup takto:

Chcete-li změnit číslo portu, ke kterému se připojuje klient vzdálené plochy, postupujte takto:
Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Všechny programy, přejděte na položku Příslušenství, na položku Komunikace a potom klepněte na položku Připojení ke vzdálené ploše.
Do pole Počítač zadejte název nebo adresu IP počítače, ke kterému se chcete připojit. Za tuto hodnotu zadejte dvojtečku (:) a číslo portu, který chcete použít.

Jestliže se například chcete připojit k portu 3390 v počítači s názvem MyXPPro, zadejte následující hodnotu:
MyXPPro:3390
. Chcete-li se připojit k portu 3391 v počítači s adresou IP 10.10.10.1, zadejte následující hodnotu:
10.10.10.1:3391
Klepněte na tlačítko Připojit.


Vytisknout řešení


Zpět na předchozí stránku