Servis PC a notebooků
Servis počítačových sítí
Záchrana dat
Smluvní servis
 
 

ZÁCHRANA DAT

Havárie datových médií, zejména pevných disků, je bohužel součástí života a přináší velké problémy. Naše firma nabízí našim zákazníků kvalitní výrobky a taková řešení, která minimalizují tyto události. Bohužel i tak se stane, že pevný disk přestane pracovat. Příčinou může být vadná elektronika, vadný motor, závada na hlavách či asi nejhorší případ, závada na záznamových plotnách.
U paměťových karet je nejčastější závadou selhání souborového systému.

 

MÁLOKTERÝ DISK "ODEJDE" NAJEDNOU

Většinou se závada disku hlásí předem a vnímavý uživatel má čas na ni zareagovat. Zpravidla disk vydává nezvyklé zvuky, začnou havarovat Windows a následně scandisk začne provádět kontrolu s kontrolou povrchu, nejdou otevřít některé soubory, počítač odmítá nastartovat apod. Všechny tyto závady se začínají opakovat a ohlašují, že dříve nebo později dojde k fatálnímu selhání pevného disku. Vždy je třeba ihned vypnout počítač a co nejdříve se obrátit na odborníky, kteří provedou potřené úkony minimalizující škody a provedou kvalifikovanou opravu.

 

MŮŽU SI OPRAVU UDĚLAT SÁM?

Ano, můžete se o to pokusit. Buďte si však jisti, že téměř jistě poškodíte data natolik, že jejich záchrana bude nemožná. Obzvláště spolehlivě data zlikviduje Scandisk z Windows a jeho pokusy data opravit. Co tedy dělat, když už je pozdě? Je třeba posoudit situaci a hodnotu dat na disku. Pokud jsou data nenahraditelná, je třeba z disku ve specializované laboratoři provést záchranu dat. Je to velmi náročná záležitost jak z hlediska odborné kvalifikace, vybavení, času a nakonec i peněz.

 

CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT MY?

Naši odborníci kvalifikovaně posoudí důvod závady a případně zašleme disk do laboratoře, se kterou spolupracujeme, na záchranu dat. Tam zjistí, zda je záchranu možné provést (za paušání polatek 750.- Kč) a oznámí, kolik bude stát záchrana a do kdy bude provedena. V případě, že nám toto odsouhlasíte, záchranu necháme provést na náhradní médium. V případě provedené záchrany se paušální poplatek neúčtuje.
Přijmutím zakázky v žádném případě nezodpovídáme za data uložená na předaném nosiči ani za jejich záchranu.
V případě, že nejste ochotni záchranu dat zaplatit, bude vám nosič vrácen a vy zaplatíte pouze paušální poplatek 750.-Kč. V případě nevyzvednutí nosiče do 30 dnů od uzavření zakázky je účtováno skladné ve výši 50.-Kč /den.
V případě, že si nosič nevyzvednete do 3 měsíců od uzavření zakázky, považujeme zakázku za nerealizovatelnou a nosič je bezpečně ekologicky zlikvidován.

Záchrana dat

 

NEJČASTĚJI POSKYTOVANÉ SLUŽBY:


  •  Záchrana dat z poškozených paměťových karet a USB flash disků
  •  Obnova smazaných dat z disků, paměťových karet a USB flash
  •  Obnova dat z naformátovaných médií
  •  Záchrana dat z poškozených disků